การพิมพ์ใบสมัครเพื่อแสดงตนในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
การพิมพ์ใบสมัครเพื่อแสดงตนในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
วันที่ : 10 มีนาคม 2566

เมื่อนักเรียนสมัครสอบในระบบออนไลน์แล้ว ต้องพิมพ์ใบสมัครเพื่อนำมายืนยันตัวตนในการเข้าสอบ หรือสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนได้ในกรณีที่ไม่สะดวกในการพิมพ์

อ่านแล้ว : 273 คน