หลักฐานเอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับนักเรียนที่มาสมัครเรียน 11 - 15 มีนาคม 2566
หลักฐานเอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับนักเรียนที่มาสมัครเรียน 11 - 15 มีนาคม 2566
วันที่ : 10 มีนาคม 2566

หลักฐานเอกสารสำหรับนักเรียนที่มาสมัครเรียน 11 - 15 มีนาคม 2566 1. ใบรับรอง (ปพ.7) 2. สำเนา ปพ.1 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน

อ่านแล้ว : 367 คน