ยอดบริจาคที่อนุมัติ 5,000.00 บาท
ยอดบริจาคที่รอตรวจสอบ 0.00 บาท

ลงทะเบียนบริจาค

รายละเอียด

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

รายการทั้งหมด

#
ชื่อ-สกุล/บริษัท/ห้างร้าน
ยอดบริจาค
สถานะ
พิมพ์
1 นายสมัย ธรรมสัตย์
สำนักงานชลประทานที่11 เลขที่ 200 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0848746168
samai9935@gmail.com
3,000.00
2 นายปรีชา เจตินัย
111 หมู่ 9 ถ.พระธาตุวิถี ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
0951688933
ntpedu15@gmail.com
1,000.00
3 นางศิวริน เกณทวี
740 หมู่ 15 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
0844649931
siwarin.2013@gmail.com
1,000.00