ยอดบริจาคที่อนุมัติ 11,499.00 บาท
ยอดบริจาคที่รอตรวจสอบ 0.00 บาท

ลงทะเบียนบริจาค

รายละเอียด

รายการทั้งหมด

#
ชื่อ-สกุล/บริษัท/ห้างร้าน
ยอดบริจาค
สถานะ
พิมพ์
1 ชนนิกานต์​ คำจันทร์
รร.เดชอุดม​ อ.เดชอุดม​ จ.อุบลราชธานี
0981320934
chonnikan4640@gmail.com
500.00
2 นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
รร.สายธารวิทยา
0819665435

1,000.00
3 นายอุดร ประสาร
149 หมู่ 7 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
0819665280
udorntr2719@gmail.com
1,000.00
4 นายพล สำลี
หมู่ 1 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
0819668097

200.00
5 นายบุญสม ตั้งมั่น
376 หมู่9 บ้านโนนสว่างพัฒนา ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
0810649247

1,000.00
6 นายสมศักดิ์ ประสาร
179 ม.13 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
0817890567

500.00
7 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
293
0814926665
ni.yadacha@gmail.com
300.00
8 นางสาวรินดา พูลสว่าง
60 หมู่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
0857016882
pook.bi@gmail.com
999.00
9 นางธัญลักษณ์ เมธีปัญญากุล
706 หมู่5 ต.น้ำอ้อมอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
0833858649
thanyaluck8649@gmail.com
1,000.00
10 นายสมัย ธรรมสัตย์
สำนักงานชลประทานที่11 เลขที่ 200 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0848746168
samai9935@gmail.com
3,000.00
11 นายปรีชา เจตินัย
111 หมู่ 9 ถ.พระธาตุวิถี ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
0951688933
ntpedu15@gmail.com
1,000.00
12 นางศิวริน เกณทวี
740 หมู่ 15 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
0844649931
siwarin.2013@gmail.com
1,000.00