ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด 2562
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 4 กรกฏาคม 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด 2562

          โรงเรียนกระแชงวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 โดยมีนายประมูล แสวงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และ แสดงความสามารถในการใช้ภาษา ซึ่งวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่ครูกวีไทย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก กลุ่มสาระภาษาไทย จึงได้จัดงานวันสุนทรภู่ บูรณาการ ร่วมกับวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ภาคบ่ายมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ การร้องเพลงสตริง การประกวด cover dance และเดินขบวนรณรงค์ภายในชุมชนเพื่อให้เห็นถึงโทษและอันตรายของยาเสพติด

 

>>ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

อ่านแล้ว : 475 คน |


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook