ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการเฉพาะด้าน นวัตกรรมเพาะพันธ์ปัญญา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 16 กรกฏาคม 2562

ต้อนรับ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการเฉพาะด้าน นวัตกรรมเพาะพันธ์ปัญญา

            โรงเรียนกระแชงวิทยาได้ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการเฉพาะด้าน นวัตกรรมเพาะพันธ์ปัญญา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระแชงทอง โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้กล่าวต้อนรับ และนายประมูล แสวงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานนวัตกรรมเพาะพันธ์ปัญญาของโรงเรียนกระแชงวิทยา รวมทั้งนายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอกันทรลักษ์ คณะผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตพระวิหาร กลุ่มตรวจภูกระจาน ได้ให้การต้อนรับและรับฟังนโยบาย โดยนายเฉลิมชน์ แน่นหนาได้เข้าเยี่ยมชมชั้นเรียนในกิจกรรมการสอนเพาะพันธ์ปัญญา ในครั้งนี้ด้วย

 

>> ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด <<

อ่านแล้ว : 277 คน |


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook