ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2/2563
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2/2563

 

          โรงเรียนกระแชงวิทยาได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2/2563 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
         โดยมีนายณภัทร์  ใจเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยาเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการในเขตรับผิดชอบ พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
          เพื่อชีแจงนโยบายของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยาคนใหม่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563 

                                          >>  ภาพกิจกรรมทั้งหมด <<

อ่านแล้ว : 166 คน |


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา