ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศวิถีใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผสานวิถีการแห่งศาสตร์พระราชา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564

รับการนิเทศวิถีใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผสานวิถีการแห่งศาสตร์พระราชา

            โรงเรียนกระแชงวิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะนิเศวิถีใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผสานวิถีแห่งศาสตร์พระราชา จากสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยมี ศึกษานิเทศวิมลพรรณ กลางมณี และศึกษานิเทศณัฐพล พรมลี เป็นคณะกรรมการนิเทศในครั้งนี้
            ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณห้องประชุมกระแชงทอง
 

อ่านแล้ว : 217 คน |


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา