ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมโรงเรียนกระแชงวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสือวีดีทัศน์ในโครงการธำรงรักษาโรคตามความเชือในพิธีกรรมบำบัดโรค
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 3 กันยายน 2564

    ขอแสดงความยินดีกับ ทีมโรงเรียนกระแชงวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดสือวีดีทัศน์ในโครงการธำรงรักษาโรคตามความเชือในพิธีกรรมบำบัดโรคจำนวน 4 ชาติพันธุ์(ส่วย/กุย ลาว เยอ เขมร)
     จากสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในวันที่ 20 -27 สิงหาคม 2564
      โดยมี นายยุวศักดิ์ เสนไสย์ นายเกรียงไกร แสวง นายณัฐพล  ดาน้อย นายวินัย  ทำบุญ นายพรมงคล สัมปทาน นายอภิลักษ์  อินสุวรรณ เข้าร่วมการประกวด
      และมี นายวฤหัส รุ่งเรือง นางหทัยรัตน์ กัญหาบุตร นายสรศักดิ์ ปัญญาคม เป็นผู้ควบคุมและฝึกสอน
     วีดีทัศน์ที่ได้รับรางวัล
     เครดิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อ่านแล้ว : 68 คน |


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา