ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 12 กรกฏาคม 2565

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565

        วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนกระแชงวิทยาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี นายณภัทร์ ใจเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา รวมทั้งให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญกุศล เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบไป

        โดยมีการแบ่งระดับสายชั้นออกเป็น 5 วัดดังนี้
1. สายวัดบ้านกระแชงใหญ่(หมู่2) 2. สายวัดพระใหญ่(หมู่17) 3. สายวัดกระแชงพัฒนา(หมู่12) 4. สายวัดโนนสมประสงค์(หมู่13) 5. สายวัดบ้านกอก
 

อ่านแล้ว : 92 คน |


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา