ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 11 มิถุนายน 2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

 

              โรงเรียนกระแชงวิทยา กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีตัวแทนนักเรียนถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ณ บ้านกระแชงใหญ่
         เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3
เหตุการณ์ดังกล่าว
ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ “ประสูติ” ของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ “ตรัสรู้” เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไปด้วย
“พระบริสุทธิคุณ”, “พระปัญญาคุณ” ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือ ความจริงของโลก แก่ชนทั้งปวงโดย“พระมหากรุณาธิคุณ” จวบจนทรง“เสด็จดับขันธปรินิพพาน” ในวาระสุดท้าย   ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.


>>รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

อ่านแล้ว : 161 คน |


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook