ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 31 ตุลาคม 2565

ด้วยโรงเรียนกระแชงวิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1. ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว มีวุฒิทางการศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 45 ปี ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว (มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า) และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

อ่านแล้ว : 38 คน |


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา