เพิ่มรายชื่อศิษย์เก่า
ชื่อ - นามสกุล :
ชื่อเล่น :
ปีที่จบ :
รุ่น :
สายที่เรียน :
วัน เดือน ปี เกิด :
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์มือถือ :
เบอร์โทรสาร :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : ไม่ต้องใส่ http://
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
รูปภาพ :
เลขบัตรประชาชน :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์โทรสาร :


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา