ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นางสาวพรนภา รองทอง
ตำแหน่ง :
พนักงานราชการ
เบอร์:
0945303150
อีเมล์ :
pornnapa4253@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2551 ปริญญาตรี บช.บ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ วิชาเอกการบัญชี
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2553-2558 วิทยาลัยอาชีวจุลมณีกันทรารมย์ ครูผู้สอน
2 2558-2560 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ครูอัตราจ้าง
3 2560-ปัจจุบัน โรงเรียนกระแชงวิทยา พนักงานราชการ(ครู)
ประวัติการอบรม
ที่
ว/ด/ป ที่อบรม
เรื่อง
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
เอกสารอ้างอิง
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานโรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา