รายชื่อศิษย์เก่า
รูปภาพ
รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล :นายจรัญ ศิริชนะ
ปีที่จบ : 2540
รุ่นที่จบ : 1
อีเมล์ : figosport77@gmail.com

วันที่ : 10 มกราคม 2565 ดูแล้ว : 254


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา