เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ScQA-หมวด 3
19 มิถุนายน 2562 330ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
221 ดาวน์โหลด
2 ScQA-หมวด 7
19 มิถุนายน 2562 236ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
160 ดาวน์โหลด
3 ScQA-หมวด 6
19 มิถุนายน 2562 203ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
223 ดาวน์โหลด
4 ScQA-หมวด 5
19 มิถุนายน 2562 396ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
251 ดาวน์โหลด
5 ScQA-หมวด 4
19 มิถุนายน 2562 364ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
5026 ดาวน์โหลด
6 ScQA-หมวด 2
19 มิถุนายน 2562 175ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
209 ดาวน์โหลด
7 ScQA-หมวด 1
19 มิถุนายน 2562 207ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
184 ดาวน์โหลด
8 ScQA-ปกสารบัญ
19 มิถุนายน 2562 176ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
184 ดาวน์โหลด
9 ScQA-โครงร่างองค์กรกชว
19 มิถุนายน 2562 165ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
213 ดาวน์โหลด


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook